25.05. 2022
KOICAning O‘zbekistonda mahalliy kadrlarni daromadini oshirish maqsadida Samarqand ishsizlarni kasb hunarga o’qitish markazining kasbiy ta’lim salohiyatini kuchaytirish loyihasi Loyihaning bajarilishini baholash uchun so’rovnoma (Ish beruvchi uchun so’rovnoma)

25.05. 2022
KOICAning O‘zbekistonda mahalliy kadrlarni daromadini oshirish maqsadida Samarqand ishsizlarni kasb hunarga o’qitish markazining kasbiy ta’lim salohiyatini kuchaytirish loyihasi Loyihaning bajarilishini baholash uchun so’rovnoma
(Markaz bitiruvchilar uchun so’rovnoma)

12.03. 2021
O’quv qo’llanmani qaysi qismini ko’proq yoritish (yangiliklar kiritish) kerak deb o’ylaysiz? (o’qituvchilar uchun)

12.03. 2021
O’quv qo’llanmani qaysi qismini ko’proq yoritish (yangiliklar kiritish) kerak deb o’ylaysiz? (talabalar uchun)

KOICAning PPP (Davlat-Xususiy Hamkorlik) loyihasi doirasida Covid 19 virusga qarshi kurashish va undan himoyalash uchun markazga yordam ko’rsatildi. Ko’rsatilgan yordamga markaz ishchi xodimlarning munosobatini o’rganish bo’yicha so’rovnoma.